תקנון התנהגות 

הכניסה למתחם אסקייפ איט (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

 1. הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
 2. לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
 3. חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
 4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 5. החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת אסקייפ איט בע"מ, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
 6. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
 7. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 8. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 9. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
 10. חברת אסקייפ איט בע"מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
 11. המתחם מצולם ומוקלט.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

אסקייפ איט ישראל בע"מ (להלן – "אסקייפ איט"), שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ ליתן לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. כחברה בארגון "אמון הציבור" וכמי שנושאת את תו אמון הציבור, אסקייפ איט ישראל מחויבת לנהוג בהתאם לכללי הארגון, בשקיפות והגינות צרכנית, בין היתר, בפרסום מדיניות הזמנה וביטול. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה;

 1. הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מאסקייפ איט, המאמת את כל פרטיה.
 2. הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה של 100 (מאה) ₪ לכל חדר, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה.
 3. הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
 4. תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.
 5. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין.
 6. דחייה של מועד ההזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות ועד 3 פעמים. תאריך ההזמנה החדש יקבע עד 6 חודשים ממועד ההזמנה המבוטל.
 7. ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של אסקייפ איט (להלן – "ההודעה").
 8. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של אסקייפ איט.
 9. אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מאסקייפ איט, המאמת את כל פרטי הביטול.
 10. ביטול הזמנה עד 48 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.
 11. ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר של מחצית מדמי המקדמה.
 12. ביטול הזמנה פחות מ24 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.
 13. החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול.

צרו איתנו קשר

info@escapeit.co.il